Comments :

در واقع کامنت ها در مرورگر نمایش داده نمیشوند بلکه بین کدهای اصلی html جهت یادآوری و یا ذکر نکات مهم برای کدنویس استفاده میشوند.

شکل کلی :

<!– Write your comments here –>

جهت دادن کادر بردر به متن :

<h1 style=”border:2px solid Tomato;”>Hello World</h1>

انواع کدهای رنگ در html :

hsl(9, 100%, 64%)

#ff6347

rgb(255, 99, 71)

hsla(9, 100%, 64%, 0.5)

rgba(255, 99, 71, 0.5)

RGB :

rgb(red, green, blue)

رنگ سفید :

rgb(255, 255, 255)

رنگ سیاه :

rgb(0, 0, 0)

RGBA :

rgba(red, green, blue, alpha)

مقدار آلفا بین 0 و 1 است

هرچقدر به سمت 0 برود رنگ شفاف تر میشود.

HEX :

#rrggbb

در هگزادسیمال (سیستم در مبنا 16) مقادیر بین 00 و FF است که در دسیمال ( سیستم در مبنا 2) همان 0 تا 255 است.

رنگ سفید :

#ffffff

رنگ سیاه :

#000000

 

 

 

HSL :

hsl(hue, saturation, lightness)

شدت رنگ با SATURATION مشخص میشود. که 0 باشد یعنی خاکستری.

میزان نور و روشنی رنگ با LIGHTNESS تعیین میشود. 100% یعنی روشن ترین حالت که سفید میباشد و رنگ ندارد.

HSLA :

hsla(hue, saturation, lightness, alpha)

مثل hsl که همراهش شفافیت هم هست.

 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tamirkal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/tamirkal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373